Konferenz "Mitteleuropa in Europa: Wirtschaft und Infrastruktur"

Veranstaltung am 17.10.2017

Das Forum Mitteleuropa beim Sächsischen Landtag tagt am 17. Oktober 2017 im Historischen Nationalratsgebäude in Bratislava, der Hauptstadt der Slowakischen Republik. Die Konferenz mit dem Titel "Mitteleuropa in Europa: Wirtschaft und Infrastruktur" findet in Kooperation mit dem Nationalrat der Slowakischen Republik statt.

 

„Mitteleuropa in Europa: Wirtschaft und Infrastruktur“

Das Forum Mitteleuropa beim Sächsischen Landtag knüpft im Herzen Europas Bande des geistigen Austauschs und der bürgerschaftlichen Verständigung. Es versucht, die Idee eines nicht nur wirtschaftlich verflochtenen, sondern vor allem kulturell verbundenen sowie historisch gewachsenen Mitteleuropas in der Europäischen Union zu kräftigen. Seine internationalen Konferenzen sollen die Kooperation in der Mitte unseres Kontinents festigen und vorantreiben.

Die Parlamentspräsidenten Dr. Andrej Danko und Dr. Matthias Rößler laden Sie herzlich zur diesjährigen Konferenz in das Historische Nationalratsgebäude in Bratislava ein. Unter dem Titel „Mitteleuropa in Europa: Wirtschaft und Infrastruktur“ geht es in einem ersten spezifischen Themenblock um Mitteleuropas Wirtschaft und Infrastruktur, um wirtschaftspolitische Interessen sowie um die Frage, wie tief der mitteleuropäische Wirtschaftsraum in Europa integriert ist. Danach steht in einem zweiten allgemeineren Teil zur Diskussion, ob Mitteleuropa als (ein) Kern in Europa gesehen werden kann und wie bzw. ob es die Europäische Union beeinflusst.

„Stredná Európa v Európe: hospodárstvo a infraštruktúra“

Cieľom iniciatívy „Fórum Stredná Európa“ organizovanej pri Saskom krajinskom sneme je prepojenie väzieb intelektuálnej výmeny a občianskeho porozumenia v priestore krajín ležiacich v srdci Európy a posilnenie myšlienky vzájomne prepojenej strednej Európy v rámci Európskej únie, a to nie len na ekonomickej, no predovšetkým na kultúrnej a historickej úrovni. Úlohou medzinárodných konferencií je toto prepojenie a následnú kooperáciu v samom srdci nášho kontinentu upevňovať a naďalej rozvíjať.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pán Andrej Danko a predseda Saského krajinského snemu pán Matthias Rößler Vás srdečne pozývajú na tohtoročnú konferenciu, ktorá sa uskutoční v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave pod názvom: „Stredná Európa v Európe: hospodárstvo a infraštruktúra“. Podujatie poskytne platformu na diskusiu v dvoch tématických blokoch. Prvý bude venovaný otázkam ekonomických záujmov, hospodárstva a infraštruktúry v strednej Európe a stupňa jej integrácie v európskom hospodárskom priestore. Druhá časť sa zameria na dilemu, či strednú Európu možno považovať za výlučné jadro alebo len jedno z jadier Európy a či, poprípade ako tento fakt ovplyvňuje Európsku úniu samotnú.

Programm / Program

Hochkarätige Referenten und Diskutanten aus den verschiedensten Fachbereichen widmen sich den Themen. Neben vielen anderen (siehe Einladung/Programm) referieren:

Témam sa budú venovať vysokokvalifikovaní rečníci a diskutéri z najrôznejších oblastí. Medzi inými (viď pozvánka/program) prednášajú:

 
Andrej Danko
Präsident des Nationalrats der Slowakischen Republik
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
 
Ivan Mikloš
slowakischer Finanzminister a.D
býv. minister financií SR
 
Iveta Radičová
slowakische Ministerpräsidentin a.D
býv. predsedníčka vlády SR
 
Matthias Rößler
Präsident des Sächsischen Landtags
predseda Saského krajinského snemu
 
Milan Štěch
Präsident des Senats des Parlaments der Tschechischen Republik
predseda Senátu Parlamentu Českej republiky

Programm & Einladung zur Konferenz/Program & Pozvanie na konferenciu FME 2017

Download (PDF; 0,5 MB)