Közép-Európai Fórum a Szász Tartományi Parlamentben

A tartományi parlament elnökének köszöntője

Detailansicht öffnen: President of the State Parliament Dr Matthias Rößler
Dr. Matthias Rößler, a tartományi parlament elnöke

A "Közép-Európai Fórum a Szász Tartományi Parlamentben" alapítását azért kezdeményeztem, hogy előmozdítsam nálunk, Közép-Európában, az együttműködés folyamatát.

Abból indultam ki, hogy Szászország évszázadokon át jelentős szerepet játszott Közép-Európa történelmében, rányomva bélyegét az egész közép-európai térség fejlődésére. A Szász Tartományi Parlament a polgári társadalom képviseleti szerveként tartja fenn ezt a fórumot, ezáltal e társadalomnak az erősítése közép-európai szinten a tevékenység középpontjába kerül.

A fórum munkája során azon kérdésekkel kíván foglalkozni, amelyek Közép-Európa és az Európai Unió jövője szempontjából a legfontosabbak. Szilárd meggyőződésem, hogy a "Közép-Európai Fórum a Szász Tartományi Parlamentben" életre hívása nem csupán egy jó irányba tett lépés, hanem az országokon átívelő polgári párbeszéd alapjaként szükséges lépés is.

A Közép-Európai Fórum a Szász Tartományi Parlamentben – eszméje és igénye

A "Közép-Európai Fórum a Szász Tartományi Parlamentben" erősíti a régióban a közép-európai összetartozás tudatát, méltatja a közép-európai polgári társadalomnak a szabadságot előmozdító teljesítményét. Az egyes témaköröket illetően sajátos közép-európai nézetet alakít ki, és annak érdekében síkraszáll Európa más térségeiben és a döntéshozatal minden szintjén.

A "Közép-Európai Fórum a Szász Tartományi Parlamentben" szándéka, hogy

  • teret nyújtson az eszmecserének és az együttműködésnek,
  • előmozdítsa a különböző társadalmi csoportok közötti párbeszédet,
  • ötleteket gyűjtsön, és támogassa hálózatok kialakítását, valamint
  • kiindulási pontokat adjon a gondolkodáshoz és a cselekvéshez,

ezáltal közép-európai válaszokat találjon az egész Európát érintő kérdésekre.

A "Közép-Európai Fórum a Szász Tartományi Parlamentben" az 1989/90-es európai forradalmi szabadságharcok idejéből eredő, identitáson és szabadságon alapuló Közép-Európa eszméjét követi. Közép-Európa itt a nagy kulturális központokat és a történelem során kialakult régiókat magában foglaló térség plurális sokszínűségét jelenti. Közép-Európának ez az értelmezése a régió nagyobb és kisebb államainak partneri együttműködéséből indul ki – az Európai Unió jövőjének alakítására irányuló közös igyekezetünket tekintve is.

Olvasson többet a Közép-Európai Fórum célkitűzéseiről a 2011-ben született drezdai nyilatkozatban.

Kuratórium

A Közép-Európai Fórum kuratóriuma a tartományi parlament elnökének elnökletével kidolgozza a fórum koncepcióját, és meghatározza a művészeti, kulturális, gazdasági, oktatási és politikai témákkal kapcsolatos rendezvények koncepcióját.

Rendezvények

A Közép-Európai Fórum rendezvényei különböző közép-európai országok politikusainak, tudósainak, polgári társadalmai képviselőinek rendszeres tapasztalat- és véleménycseréjére szolgálnak. Eddig többek között ezekben a városokban tartottak konferenciát: Drezda, Prága, Wrocław, Klosterneuburg (Bécs mellett), Budapest és Pozsony.

Dokumentációk

A „FÓRUM” sorozat dokumentálja a „Közép-Európai Fórum a Szász Tartományi Parlamentben” rendezvényeit.