Forum Europy Środkowej przy Saksońskim Landtagu

Pozdrowienie prezydenta Landtagu

Detailansicht öffnen: President of the State Parliament Dr Matthias Rößler
Prezydent Landtagu dr Matthias Rößler

Podjąłem inicjatywę utworzenia "Forum na rzecz Europy Środkowej przy Saksońskim Landtagu", aby nadać nowe impulsy procesowi współpracy tu u nas w Europie Środkowej.

Punktem wyjścia były przemyślenia, że Saksonia przez stulecia odgrywała przecież znaczącą rolę w środkowoeuropejskiej historii i współkształtowała rozwój całego obszaru Europy Środkowej. Dzięki patronatowi Saksońskiego Landtagu jako organu przedstawicielskiego społeczeństwa obywatelskiego wzmocnienie współpracy na płaszczyźnie środkowoeuropejskiej znajdzie się w centrum podejmowanych działań.

Forum chce się zajmować zagadnieniami mającymi podstawowe znaczenie dla przyszłości Europy Środkowej w Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że utworzenie "Forum na rzecz Europy Środkowej przy Saksońskim Landtagu" stanowi nie tylko krok we właściwym kierunku, lecz także jest potrzebne jako podstawa transgranicznego dialogu społeczeństwa obywatelskiego.

Idea i cele Forum na rzecz Europy Środkowej przy Saksońskim Landtagu

"Forum na rzecz Europy Środkowej przy Saksońskim Landtagu" wzmacnia świadomość więzi środkowoeuropejskich w regionie i honoruje wysiłki prowolnościowe środkowoeuropejskich społeczeństw obywatelskich. Wypracowuje też specyficzne środkowoeuropejskie spojrzenie na poszczególne obszary tematyczne, które propaguje w innych regionach europejskich i wśród decydentów na wszystkich szczeblach.

"Forum na rzecz Europy Środkowej przy Saksońskim Landtagu" chce

  • być platformą dla wymiany i współpracy,
  • wspierać dialog między różnymi grupami społecznymi,
  • zbierać pomysły i tworzyć sieci kontaktów oraz
  • dostarczać impulsy do przemyśleń i działania

i w ten sposób zmierzać do znalezienia odpowiedzi na pytania o znaczeniu ogólnoeuropejskim.

"Forum na rzecz Europy Środkowej przy Saksońskim Landtagu" kieruje się środkowoeuropejską ideą tożsamości i wolności z czasów europejskiej rewolucji wolnościowej w latach 1989/90. Europa Środkowa oznacza pluralistyczną różnorodność w obszarze wielkich ośrodków kultury i regionów wyrosłych ze swojej historii. Takie postrzeganie Europy Środkowej opiera się na partnerskiej współpracy dużych i małych państw tego regionu - również przy wspólnych staraniach na rzecz kształtowania przyszłości Unii Europejskiej.

Zachęcamy do przeczytania więcej o celach Forum na rzecz Europy Środkowej w Deklaracji Drezdeńskiej z roku 2011.

Kuratorium

Kuratorium Forum na rzecz Europy Środkowej pod przewodnictwem prezydenta Landtagu wyznacza koncepcyjny takt i przygotowuje spotkania poświęcone tematyce sztuki, kultury, gospodarki, oświaty i polityki.

Spotkania

Spotkania organizowane przez Forum na rzecz Europy Środkowej poświęcone są regularnej wymianie doświadczeń i poglądów między politykami, naukowcami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego z różnych krajów Europy Środkowej. Dotychczas odbyły się między innymi konferencje w Dreźnie, Pradze, Wrocławiu, Klosterneuburgu (koło Wiednia), Budapeszcie i Bratysławie.

Publikacje

Pismo "FORUM" dokumentuje spotkania organizowane przez Forum na rzecz Europy Środkowej przy Saksońskim Landtagu.