Dráždánské prehlásenie (SK)

"Pred dvadsiatimi rokmi zavial Európou duch slobody. Tento duch slobody umožnil Strednej Európe opäť vstúpiť do priestoru spoločnej európskej budúcnosti a spoločne s ostatnými Európanmi tento priestor vytvárať. Stredná Európa ovplyvňovala po stáročia mimoriadnym spôsobom kultúru, vedu, ekonomiku a politiku nášho kontinentu. Počas Studenej vojny a v čase rozdelenia Európy na demokratické ústavné štáty a komunistické diktatúry sa étos Strednej Európy ponoril do temna. Po konci diktatúry a rozdelenia Európa zrástla a Stredná Európa opäť rozkvitá. Národy a štáty Strednej Európy dnes patria do Európskej únie a tvoria tak celoeurópske, na dobrovoľnosti založené osudové spoločenstvo.

V Európe pred nami stoja veľké úlohy, ale i rozmanité šance. Stredná Európa sa ako silný partner na tomto historickom období podieľa. "Fórum Stredná Európa pri Saskom krajinskom sneme" chce tieto mimoriadne akcenty, ktoré prináša Stredná Európa v spoločnom úsilí o vytváranie budúcnosti Európskej únie, silnejšie ukotviť v povedomí. "Fórum Stredná Európa pri Saskom krajinskom sneme" chce obnoviť spätosť medzi národmi a štátmi Strednej Európy za dnešných podmienok. "Fórum Stredná Európa pri Saskom krajinskom sneme" chce byť pri pohľade do budúcnosti zdrojom impulzov pre celú Európsku úniu. Stredná Európa je súčasťou európskej budúcnosti. Budúcnosť Európy môže ťažiť zo skúseností a potenciálu Strednej Európy. V Strednej Európe sa združujú cezhraničné poznatky, ktoré môžu byť inšpiráciou pre Európsku úniu. "Fórum Stredná Európa pri Saskom krajinskom sneme" sa chce zasadzovať o to, aby Stredná Európa bola hnacou silou v Európskej únii a aby Európska únia v Strednej Európe zostala vždy akceptovaná ako únia občaniek a občanov.

Tieto veľké intelektuálne, politické a spoločenské otázky našej doby sa v strednej Európe diskutujú striedavo medzi jednotou a rozmanitosťou, rovnako tak ako všade inde v Európskej únii. "Fórum Stredná Európa pri Saskom krajinskom sneme" chce týmto diskusiám prepožičať svoj hlas a váhu. "Fórum Stredná Európa pri Saskom krajinskom sneme" pracuje v duchu dobrého susedstva, čestného partnerstva a európskeho cieľa. "Fórum Stredná Európa pri Saskom krajinskom sneme" slúži k posilneniu stredoeurópskej občianskej spoločnosti.

"Fórum Stredná Európa pri Saskom krajinskom sneme" sa chce vo svojej práci venovať otázkam, ktoré majú pre budúcnosť Strednej Európy v EU centrálny význam: sloboda a občianska spoločnosť - solidarita v Strednej Európe - spravodlivosť v regióne rozdielov - význam stredoeurópskych tradícií pre budúcnosť Európy – za hranicami stredoeurópskych mostov - európske otázky a stredoeurópske odpovede – hranice a prekračovanie hraníc - stredná Európa ako spoločenstvo hodnôt - tí ostatní: menšiny v Strednej Európe.

Dvadsať rokov po historickom prelome stredoeurópskej občianskej spoločnosti celkovo dozrela doba v Strednej Európe a v Európskej únii pre nový prielom v duchu revolúcie za slobodu z rokov 1989/1990. Z Drážďan a zo Slobodného štátu Sasko vychádza nový impulz: "Fórum Stredná Európa pri Saskom krajinskom sneme" chce ukázať cestu, ako môže stredoeurópska občianska spoločnosť prispieť k utváraniu našej spoločnej budúcnosti. "Fórum Stredná Európa pri Saskom krajinskom sneme" chce posilniť solidaritu v Strednej Európe a v Európskej únii. "Fórum Stredná Európa pri Saskom krajinskom sneme" chce Strednú Európu charakterizovanú spravodlivosťou, vyváženosťou a partnerstvom. "Fórum Stredná Európa pri Saskom krajinskom sneme" chce napomôcť tomu, aby duch slobody i naďalej vial v zodpovednosti za blaho nášho kontinentu."