Dráždánské prohlášení (CZ)

Před dvaceti lety zavanul Evropou duch svobody. Duch svobody umožnil Střední Evropě opět vstoupit do prostoru společné evropské budoucnosti a tento utvářet společněs ostatními Evropany. Střední Evropa ovlivňovalapo staletí mimořádným způsobem kulturu avědu, ekonomiku apolitiku našeho kontinentu. Během Studené války a v době rozdělení Evropy nademokratické ústavní státy a komunistické diktatury se étos Střední Evropy ponořildo temna. Po konci diktatur a rozdělení Evropa srostla a Střední Evropa opět vzkvétá. Národy a státy Střední Evropy dnes patřído Evropské unie a tvoří tak celoevropské, na dobrovolnosti založené osudové společenství.

Před námistojí v Evropě velké úkoly, ale i rozmanité šance. Střední Evropa se jako silný partner na tomto historickém období podílí. "Fórum Střední Evropa při Saském zemském sněmu" chce tyto mimořádné akcenty, které přináší Střední Evropa ve společném úsilí o vytváření budoucnosti Evropské unie, silnějiukotvit v povědomí. "Fórum Střední Evropa při Saském zemském sněmu"chce obnovit sounáležitost mezi národy a státy Střední Evropy za dnešních podmínek. "Fórum Střední Evropa při Saském zemském sněmu" chce býtpři pohledu do budoucna zdrojem impulzů pro celou Evropskou unii. Střední Evropa je součástí evropské budoucnosti. Budoucnost Evropy může těžit zezkušeností a potenciálů Střední Evropy. Ve Střední Evropě se sdružují přeshraniční poznatky, které mohou být inspirací pro Evropskou unii. "Fórum Střední Evropa při Saském zemském sněmu" se chce zasazovat o to, aby Střední Evropa byla hnací silou v Evropské unii a aby Evropská unie ve Střední Evropě zůstala vždy akceptována jako unie občanek a občanů.

Tyto velké intelektuální, politické a sociálníotázky naší doby se ve střední Evropě diskutují střídavě mezi jednotou arozmanitostí, stejně tak jako všude jinde v Evropské unii. "Fórum Střední Evropa při Saském zemském sněmu" chce těmto diskusím propůjčit svůj hlas a váhu. "Fórum Střední Evropa při Saském zemském sněmu" pracuje v duchu dobrého sousedství, poctivého partnerství a evropského cíle. "Fórum Střední Evropa při Saském zemském sněmu" slouží k posílení středoevropské občanské společnosti.

"Fórum Střední Evropa při Saském zemském sněmu" se chce ve své práci věnovat otázkám, které mají pro budoucnost Střední Evropy v EU centrální význam: Svobodaa občanská společnost - Solidarita ve Střední Evropě - Spravedlnost v regionurozdílů - Význam středoevropských tradicí pro budoucnost Evropy - Středoevropské mosty za svými předěly - Evropské otázky a středoevropské odpovědi - Hranice apřekračování hranic - Střední Evropa jako společenství hodnot - Ti ostatní: Menšinyve Střední Evropě.

Dvacet let po historickém průlomu středoevropské občanské společnosti celkověuzrála doba ve Střední Evropě a v Evropské unii pro nový průlom v duchu revoluce za svobodu z let 1989/1990. Z Drážďan a ze Svobodného státu Saskovychází nový impulz: "Fórum Střední Evropa při Saském zemském sněmu" chce ukázat cesty, jak může středoevropská občanská společnost přispět k utvářenínaší společné budoucnosti. "Fórum Střední Evropa při Saském zemskémsněmu" chce posílit solidaritu ve Střední Evropě a v Evropské unii. "Fórum Střední Evropa při Saském zemském sněmu" chce Střední Evropu charakterizovanou spravedlností, vyvážeností a partnerstvím. "Fórum Střední Evropa při Saském zemském sněmu" chce pomoci, aby duch svobody i nadálevanul v odpovědnosti za blaho našeho kontinentu.