Drezdai Nyilatkozat (HU)

Húsz évvel ezelőtt aszabadság szelleme fújt Európán keresztül. A szabadság szelleme lehetővé tette Közép-Európa számára, hogy ismét beléphessen a közös európai jövő térségébe, ésezt együtt alakítsa más európaiakkal. Közép-Európa évszázadokon át különös mértékben rányomta bélyegét földrészünk kultúrájára és tudományára, gazdaságáraés politikájára. A hidegháború idején, amikor Európa különvált demokratikus alkotmányos államokra és kommunista diktatúrákra, Európa ethosza elhomályosult. A diktatúrák és a kettéosztottság megszűnése óta Európa összenőtt, és Közép-Európa ismét felvirágzott. Ma Közép-Európa népei és államai az Európai Unióhoz tartoznak, és vele együtt egy összeurópai, önkéntességen alapuló sorsközösséget alkotnak.

Itt, Európában nagyfeladatok, ugyanakkor sokirányú esélyek is állnak előttünk. Közép-Európa ebbena történelmi szakaszban erős partnerként részesedik. A "Forum Mitteleurópa beim Sächsischen Landtag" (A Szász Országgyűlés mellett működő Közép-Európa Fórum) az eddiginél nagyobb mértékben akarja tudatosítani azokat a különleges értékhangsúlyokat, amelyeket Közép-Európa visz be az EU jövőjének formálására irányuló erőfeszítésekbe. A "Forum Mitteleuropa beim Sächsischen Landtag" meg akarja újítani Közép-Európa népeinek és államainak összetartozását a mai feltételek között. A "Forum Mitteleuropa beim Sächsischen Landtag", előre tekintve, az egész Európai Uniónak akar ösztönzéseket adni. Közép-Európa részeaz európai jövőnek. Európa jövője sokat profitálhat Közép-Európa tapasztalataiból és potenciáljaiból. Közép-Európában összekapcsolódnak olyan határokon átívelő meglátások, amelyek az egész Európai Unió számára inspirálók lehetnek. A "Forum Mitteleuropa beim Sächsischen Landtag" azon kíván dolgozni, hogy Közép-Európa ösztönzésátadó legyen az Európai Unióban, és hogy az Európai Unió mint polgárainak és polgárnőinek uniója Közép-Európában mindig elfogadott maradjon.

Korunk nagy szellemi, politikai és társadalmi kérdéseit Közép-Európában éppúgy az egység és sokféleség összjátékában vitatják meg, mint bárhol máshol az Európai Unióban. A "Forum Mitteleuropa beim Sächsischen Landtag" ezeknek a vitáknak akar súlyt éshangot adni. A "Forum Mitteleuropa beim Sächsischen Landtag" a jószomszédság, tisztességes partnerség és elkötelezett európaiság szellemében dolgozik. A "Forum Mitteleuropa beim Sächsischen Landtag" a közép-európai polgáritársadalom erősítésének szolgálatában áll.

A "Forum Mitteleuropa beim Sächsischen Landtag" munkája során azoknak a kérdéseknek akarja szentelni magát, amelyek Közép-Európa EU-beli jövője szempontjából központi jelentőségűek: szabadság és polgári társadalom – szolidaritás Közép-Európában – igazságosság a különbözőségek régiójában – a közép-európai hagyományok jelentősége Európa jövőjére nézve – Közép-Európa hídjai a végein túlra – európai kérdések és közép-európai válaszok – határok és határátlépések – Közép-Európa mint értékközösség – a másik: kisebbségek Közép-Európában.

Húsz évvel a közép-európai polgári társadalom történelmi fölemelkedése után eljött az idő mind Közép-Európában, mind az egész EU-ban egy új fölemelkedésre az 1989/90-es felszabadító forradalom szellemében. Drezdából és a Szász Szabadállamból új ösztönzés indul: a "Forum Mitteleuropa beim Sächsischen Landtag" útmutatást akar adni arra nézve, hogyan tud bekapcsolódni közös jövőnk alakításába a közép-európai polgári társadalom. A "Forum Mitteleuropa beim Sächsischen Landtag" erősíteni akarja a szolidaritást Közép-Európában és az Európai Unióban. A "Forum Mitteleuropa beim Sächsischen Landtag" az igazságosság, akiegyenlítődés és a Partnerség Közép-Európáját akarja. A "Forum Mitteleuropa beim Sächsischen Landtag" abban akar segíteni, hogy a szabadság szelleme továbbra is a földrészünk javáért érzett felelősség tudatában fújjon.